Szkice techniczne jaskiń

Szkic techniczny jaskini to wizualna informacja dla Grotołazów i Taterników Jaskiniowych, dzięki której wiedzą jakie wyposażenie jest konieczne do poruszania się po danej jaskini, również szkice techniczne zawierają informację o zagrożeniach, przebiegu dróg wspinaczkowych oraz czy w jaskini są stałe punkty asekuracyjne do bezpiecznego poruszania się na odcinkach linowych.

Szkice techniczne dostępne WYŁĄCZNIE dla posiadaczy Karty Taternika Jaskiniowego! Wchodzenie do jaskiń bez odpowiedniego przeszkolenia i sprzętu może skutkować tragicznymi konsekwencjami, a wejście do jaskiń na obszarach Parków Narodowych lub Krajobrazowych wymaga uzyskania zezwolenia!