Kurs wspinaczkowy po drogach ubezpieczonych.

PROGRAM KURSU WSPINACZKOWEGO PO DROGACH UBEZPIECZONYCH

Kurs wspinaczkowy po drogach ubezpieczonych jest przeznaczony dla osób początkujących oraz tych, które już posiadają umiejętności wspinaczkowe. Jego celem jest wyszkolenie przyszłych wspinaczy do
samodzielnego poruszania się w terenie skałkowym, wyposażonym w stałe punkty asekuracyjne i jest
wstępem do dalszego szkolenia.
Kurs trwa 4 dni i odbywa się na Jurze Krakowsko Częstochowskiej .
Opanowanie wyuczonych na kursie umiejętności pozwoli na bezpieczne wspinanie na ściankach wspinaczkowych, w terenie skałkowym, na drogach jedno i wielowyciągowych wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do 2ch osób

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie
z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Dzień 1. WĘDKA
Miejsce: ścianka wspinaczkowa / skałki
Nauka wiązania węzłów: ósemka, ósemka podwójna, kluczka ósemkowa, kluczka, wyblinka, półprusik
(krawat), flagowy
Teoria:
omówienie sprzętu – rodzaje oraz zastosowanie: uprzęże wspinaczkowe, buty wspinaczkowe, liny
wspinaczkowe, karabinki, przyrządy asekuracyjne (kubki, przyrządy wielofunkcyjne, automatyczne
i półautomatyczne), taśmy i linki pomocnicze, kaski
Umiejętności:
• Przygotowanie sprzętu do wspinania: ubieranie uprzęży, wiązanie się
• Rozgrzewka: ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne
• Technika wspinaczki w różnych formacjach skalnych: połóg, pion, przewieszenie, komin, zacięcie,
trawers
• Nauka zakładania wędki: proste stanowisko wędkowe (drzewo, kamień, 2 punkty stanowiskowe,
standardowe stanowisko zjazdowo-asekuracyjne)
• Nauka asekuracji w trakcie wspinania na wędkę i na prowadzeniu (komendy wspinaczkowe,
wybieranie i podawanie liny, opuszczanie partnera)
• Nauka blokowania liny węzłem flagowym
• Nauka wpinania liny w ekspresy, prowadzenie
• Nauka przewiązywania się na stanowisku
• Klarowanie liny
Zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia związane ze wspinaniem.

Dzień 2. PROWADZENIE
Miejsce: skałki, ścianka wspinaczkowa
Nauka wiązania węzłów: podwójny zderzakowy, taśmowy, węzeł zaciskowy – bloker
Teoria: Teoria asekuracji (współczynnik odpadnięcia, siła graniczna etc.), prowadzenie liny, druga
„wpinka”, omówienie stylów i skal obowiązujących
we wspinaczce
Umiejętności:
• Pierwsze prowadzenie w skałkach („spotowanie”, prowadzenie liny, „wpinki”)
• Przewiązanie się na stanowisku zbudowanym z dwóch punktów oraz na standardowym stanowisku
zjazdowym
• Budowa „kontry” i jej praktyczne zastosowanie
• Zjazd (budowa lonży, przygotowanie do zjazdu, omówienie zagrożeń i sposobów zjazdu oraz
zrzucania liny)

Dzień 3. WSPINANIE WIELOWYCIĄGOWE
Miejsce: skałki
Nauka wiązania węzłów: półwyblinka
Teoria: wspinanie w zespole, zagrożenia z tym związane, sposoby prowadzenia liny, asekuracja na
stanowiskach – dolnym, pośrednich, górnych – kubek+półwyblinka
Elementy autoratownictwo.
Umiejętności:
• Komendy wspinaczkowe występujące we wspinaniu wielowyciągowym w zespole
• Budowa stanowiska dolnego – kontra, autoasekuracja
• Prowadzenie wyciągu
• Budowa stanowiska pośredniego – asekuracja z półwyblinki i kubka, wybieranie liny i klarowanie
jej na stanowisku
• Budowa stanowiska górnego (stanowisko z pętli, z liny), asekuracja z półwyblinki
• Przygotowanie do zjazdu i zjazd z „przesiadką”

Dzień 4. „KONCERT ŻYCZEŃ”
Miejsce: skałki/ścianka wspinaczkowe
Nauka wiązania węzłów: prusik, stoper francuski i stoper taśmowy
Teoria: radzenie sobie z prostymi sytuacjami awaryjnymi, powtórzenie i/lub uzupełnienie materiału
Umiejętności:
• Podchodzenie na linie za pomocą węzłów zaciskowych (opcjonalnie)
• Powtórzenie materiału z kursu i uzupełnienie wiedzy

Podana kolejność punktów programu może ulec zmianie na skutek zdarzeń nieprzewidzianych przez
organizatora kursu.
Wspinaczka skałkowa i górska to działalność szczególnie niebezpieczna, niosąca za sobą szereg zagrożeń
obiektywnych (pogoda, aktualna dyspozycja psychofizyczna wspinacz etc.) oraz subiektywnych (błąd
ludzki).
Zrealizowanie powyższego programu naucza przyszłych wspinaczy jak ustrzec się w/w zagrożeń. Jednak
wspinacz może zostać narażony na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia, jeśli podane na kursie zasady
bezpiecznego wspinania, zostaną świadomie zignorowane.
Każdą wykonywaną czynność/ operację sprzętową sprawdzaj conajmniej dwukrotnie!

Zapraszam na kurs 🙂

Zgłoszenia pod numerem tel: 607 127 783

Instruktor i opiekun kursów wspinaczkowych – Maciek BajgrowiczMaciej

Wspinam się ponad 20 lat. Głównie w Tatrach latem i zimą i oczywiście w skałkach :). Od początku chciałem jak najwięcej wspinać się w moich ukochanych górach czyli w Tatrach. Zapisałem się do Klubu Wysokogórskiego w Krakowie robiąc w nim od razu pełny kurs wspinaczki skalnej co było wówczas warunkiem wstąpienia do klubu 🙂 Po krótkim czasie zrobiłem letni kurs taternicki ukończony wtedy jeszcze egzaminem na kartę taternika i zacząłem intensywnie wspinać się w Tatrach robiąc po stronie polskiej i (ulubionej) słowackiej około 50 dróg. Oprócz tego wspinałem się sporo po drogach ubezpieczonych i na własnej asekuracji w Rudawach Janowickich, Skałach Lądeckich i na Jurze. W międzyczasie przyszła chęć na wspinanie w warunkach zimowych i oczywiście zimowy kurs taternicki 🙂 Po zrobionych kilku mikstowych drogach doszedłem do wniosku, że najbardziej podoba mi się wspinaczka w lodzie i na celowniku znalazły się lodospady głównie w Dolinach Staroleśnej i Białej Wody. Gdzieś po drodze znalazł się czas na epizodyczne wspinanie w górach Norwegii, ale zawsze najbardziej ciągnęło mnie do nowych celów w Tatrach. Wiedziałem też, że chcę wykorzystać wiedzę i doświadczenie do wprowadzania innych w świat wspinania i to najlepiej właśnie tego w górach. Ukończyłem kurs instruktorski oraz staż i już każdy sezon spędzam szkoląc intensywnie głównie na Jurze Południowej w okolicach Krzeszowic w sercu Jury gdzie mieszkam 🙂